Archiwizacja IT
Dlaczego wskazane jest archiwizować informacje?

Mówią, iż ludzie grupują się na tych, którzy wykonują kopie rezerwowe danych oraz na tych,